Gå till innehåll
Biathlon Östersund
Biathlon Östersund

Medlemsansökan

Vill du bli medlem i Biathlon Östersund? Skicka in din ansökan om medlemsskap här! Öppnas i nytt fönster.

Välj om du vill bli:
Enskild medlem eller ansöka om ett familjemedlemsskap
Vill du dessutom träna med oss behöver du även betala en aktivitetsavgift.

Säsongen 2023/24 kostar:

- Enskilt medlemsskap 200 kr
- Familjemedlemsskap 400 kr
Alla i familjen behöver ansöka om medlemsskap - se nedan. Vid betalning anges "betalning för familjemedlemskap för [namn], [namn] osv"). Läs mer under "Medlemsförmåner och "Klubbkläder"" för att se vad ett medlemskap ger även den som inte är aktiv.

- Aktivitetsavgift/Träningsavgift 1300 kr

Registrering och betalning
Efter att du skickat in din ansökan behöver du sedan betala in medlemsavgiften + eventuell träningsavgift snarast. All betalning sker till Bankgiro 5640-2860 och måste vara föreningen tillhanda absolut senast 31 oktober.
Ange namn och personnummer betalningen avser.
Utebliven betalning innebär att man inte kan anmäla sig till tävlingar och heller inte fortsätta träna.

Så snart betalning inkommit till oss skickas medlemskort via post.
OBS! Du som medlem ansvarar själv för att korrekta kontaktuppgifter finns registrerade hos oss. Dessa är sedan är kopplade till tävlingsanmälan i IndTA.


Behandling av personuppgifter
Som medlem i föreningen kommer vi att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Publicerad: 2022-12-16

Senast uppdaterad: 2023-10-15

Författare: Elisabeth Richardsson

Senast ändrad av: Elisabeth Richardsson