Gå till innehåll
Biathlon Östersund
Biathlon Östersund

Årsmöte 24 juni

Årsmöte hölls den 24 juni och såhär ser styrelsen ut kommande verksamhetsår


Styrelsens sammansättning 2024/25 ser ut såhär:

Styrelsens ordförande: Stefan Perdahl
Ledamöter som valdes för en tid av två år: Tord Österlund, Lars-Evert Nilsson, Elisabeth Richardsson
Suppleanter som valdes för en tid av ett år: Elenor Haka Wall och Johan Göthberg

Sedan tidigare kvarstår följande styrelsemedlemmar: Stefan Sedin, Andreas Karlstedt och Jessica Winnhed Bakkan

Styrelsen formerar sig enligt följande:
Ordförande: Stefan Perdahl, 070-569 44 54
Vice Ordförande: Stefan Sedin, 073-092 90 14
Kassör: Lars Evert Nilsson, 070-678 11 46
Marknad: Tord Österlund, 072-206 05 83
Ledamot: Andreas Karlstedt, 072-734 91 64
Ledamot: Elisabeth Richardsson, 070-221 22 36
Ledamot: Jessica Winnhed Bakkan, 073-059 90 60
Suppleant: Elenor Haka-Wall, 070-339 08 06
Suppleant: Johan Göthberg, 072-504 01 05

Valberedning:
Linda Rönnberg, 070-269 83 90
Eva Halvarsson

Publicerad: 2024-07-04

Senast uppdaterad: 2024-07-06

Författare: Elisabeth Richardsson

Senast ändrad av: Elisabeth Richardsson