Gå till innehåll
Biathlon Östersund
Biathlon Östersund

Ny styrelse vald i Biathlon Östersund

Under årsmötet som hölls den 19 juni valdes ny styrelse i Biathlon Östersund

Till ordförande för ett år valdes Stefan Perdahl
Till ledamöter valdes Tord Österlund, Lars Evert Nilsson, Elisabeth Richardsson, Stefan Sedin, Andreas Karlstedt och Jessica Winnhed Bakkan.
Till suppleanter valdes Elenor Haka Wall samt Johan Göthberg

Vi vill också passa på att rikta ett stort TACK till Björn Rentzhog för de år som som han framgångsrikt lett klubben som ordförande.

Under årsmötet beslutades även om oförändrade medlemsavgifter inför kommande säsong.

Publicerad: 2023-06-22

Senast uppdaterad: 2023-06-22

Författare: Elisabeth Richardsson

Senast ändrad av: Elisabeth Richardsson